Arun Vieeth

1. kapitola

V drsných časoch tajomného sveta Azeroth, za stálych bojov medzi hordou a alianciou, sa zrodil nočný elf menom Arun Vieeth. Toto je jeho príbeh…

malý Vetva
malý Vetva

Arun sa učil rýchlo a snažil sa vždy pochopiť podstatu veci. Veľa uvažoval. Už odmalička sa poznal s ďaľším rovesníkom tiež nočným elfom, ktorý býval s rodičmi vo vedľajšej chatrči. Volal sa Briss Korzah a Arun s ním prežil celé detstvo. Už ako dieťa Aruna stále fascinovala príroda a často ho Briss prichytil len tak rozjímať pod prastarým stromom, ktorý si Arun veľmi vážil. Aj keď všetci elfovia učili svoje deti chovať úctu k prírode Briss nikdy nepochopil prečo Arunovi na tomto strome tak záleží. Bol to predsa len obyčajný strom.

Potichúčku (ako len elfovia vedia) sa k nemu priplížil a Aruna naľakal. Začali sa biť a popri tejto šarvatke Arun na okamih neudržal rovnováhu a zlomil jednu z veľkých vetví prastarého stromu. Nastalo ticho. Arun vetvu zobral a tak tak so slzami na krajíčku ju odniesol domov. Briss išiel za ním. Doma Arun prisahal, že sa o túto vetvu bude starať až kým sa sama starobou nepremení v prach.

Táto príhoda sa po pár dňoch rozkríkla po okolí a všetky deti začali Aruna volať Vetva. To mu ostalo až dodnes.

Briss sa najrpv Vetve posmieval, ale neskôr si uvedomil, že by tiež chcel nejakú prezývku. Nikdy neprezradil prečo, ale od jedného dňa sa začal predstavovať ako Killbob.


späť hore