Kukys

spiritual shaman
Kukys
Kukys

Mocný spirituálny vodca hordy. Shaman jednej z dvoch najväčších guild aké horda kedy mala.

Jeho zmýšlanie je veľmi podobné Thrallovmu. Preto ho často môžete nájsť v jeho prítomnosti, ako sa radí o ďalšom smerovaní Hordy.

Ako vodca - a tobôž ako shaman - si nemôže dovoliť byť zaslepený bezdôvodnou agresiou a nevraživosťou voči Aliancii. To by mohlo oslabiť jeho zmysly a sústredenie. Dokonca sa niekedy z jeho vystupovania môže vysledovať istý rešpekt voči lídrom aliančných síl. Ak však príde na utlačovanie hordy na ICH území, stáva sa z neho jeden z najhorlivejších chrancov. A ak je na bojovom poli on, Aliancia sa má čoho obávať.

Jeho pôvod je neznámy, ale veľa múdrych si myslí, že musel vyrastať v Moonglade pretože dokáže vnímať aj čo i len najjemnejšie narušenie prírodných energií a vie načúvať duchom miesta, čo pre neho môže byť detekčný mechanizmus na príchod Aliancie.

Je členom The Scourge. Sila Scourge je práve v tom, že mocný nie je len ich vodca, ale i jeho verní priatelia.

Posledné poznatky z oddelenia CzechWoW.


späť hore